Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem, bez nichž by tento web nemohl vzniknout.

RNDr. Haně Bubeníčkové

doc. Ing. RNDr. Martinu Holeňovi, CSc.

Mgr. Anně Hořejší

Mgr. Radku Pavlíčkovi

Všem vedoucím a instruktorům, kteří na tábory jezdí.

Ostatnímu personálu

a v neposlední řadě dětem