Chybová zpráva

 • Deprecated function: Optional parameter $decorators_applied declared before required parameter $app is implicitly treated as a required parameter ve funkci include_once() (řádek: 3562 v souboru /data/web/virtuals/133999/virtual/www/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $relations declared before required parameter $app is implicitly treated as a required parameter ve funkci include_once() (řádek: 3562 v souboru /data/web/virtuals/133999/virtual/www/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property BotchaForm::$id is deprecated ve funkci BotchaForm->__construct() (řádek: 95 v souboru /data/web/virtuals/133999/virtual/www/sites/all/modules/botcha/controller/form/botcha.form.controller.inc).
 • Deprecated function: Creation of dynamic property BotchaForm::$form_id is deprecated ve funkci BotchaForm->__construct() (řádek: 96 v souboru /data/web/virtuals/133999/virtual/www/sites/all/modules/botcha/controller/form/botcha.form.controller.inc).

Základní informace

Jedná se o týdenní pobyt pro děti a mládež s těžkým postižením zraku.

Cílem projektu je:

 • snaha o vytvoření prostoru k plnohodnotnému využití času letních prázdnin a prožití prázdninových dobrodružství
 • rozvoj vědomosti, dovednosti a návyků z oblasti fyzické i psychosociální
 • snaha dětem vytvořit bezpečný prostor pro rozvoj sociálních, komunikačních i personálních kompetencí
 • přispět k úspěšné sociální integraci dětí do běžné společnosti a zároveň rozvíjet jejich osobnost a zdravé sebeprosazování
 • v neposlední řadě snaha o odbourání předsudků a dogmat společnosti k problematice zrakově postižených.
 • změna postojů zejména mladých lidí, kteří se v rolích vedoucích setkávají se zdravotně znevýhodněnými dětmi, a mohou tak bezprostředně poznat specifika života s postižením. Mladí lidé si pak mohou vytvářet nové hodnoty a pohledy na problematiku zrakově postižených.

 • dalším cílem je rovněž vytvořit prostor k výměně zkušeností napříč věkovým spektrem dětí a mladých lidí se zrakovým postižením i bez něj.   

Proč tábory pořádáme?

Cílem táborů je integrace dětí se zrakovým a kombinovaným postižením do běžného života a zamezení sociální izolace v dospělosti, pomoc ještě v dětském věku odbourat strach ze sociálního kontaktu.

Těžké zrakové a kombinované postižení dětí staví rodiče do nelehké životní situace. Vypořádat se s touto situací je velmi obtížné:

1. některé tyto děti neprošly Středisky rané péče a rodiče nejsou dostatečně připraveni na to, co těžký handicap dítěte obnáší,

2. některé děti jsou odkázány již od první třídy základní školy na internátní způsob života, kde je osobní přístup k dítěti značně omezen,

3. o některé děti rodiče projevují přílišnou úzkost a nevědomky nedovolují rozvoj dítěte k soběstačnosti a samostatnosti,

4. mnohé tyto handicapované děti žijí v neúplných a sociálně slabých rodinách.

Jejich adaptace na vstup do dospělosti je všemi těmito vlivy ztížena. A právě pobyt na táboře může být pro dítě jednou z možností, jak tuto situaci řešit.

Pro jaké děti je tábor určen?

Tábory jsou primárně určeny pro nevidomé děti. Nebráníme se ani účasti dětí kombinovaně postižených. Pokud máte zájem, aby vaše dítě s kombinovaným postižením jelo na náš tábor, je však třeba toto dopředu prokonzultovat s hlavním vedoucím tábora. Ten vám sdělí, zda je v našich silách uzpůsobit podmínky tak, aby pobyt byl pro dítě zvládnutelný a byl pro ně skutečně přínosem.

Kolik dětí na tábory jezdí?

Tábora se každoročně zúčastní přibližně 25 dětí s handicapem.

Jací vedoucí na tábor jezdí?

Vedoucí působící na táboře jsou dobrovolní pracovníci nebo zaměstnanci brněnského TyfloCentra. Mají zkušenosti s prací se zrakově a kombinovaně postiženými, jsou mezi nimi studenti speciální pedagogiky i profesionálové pracující v oboru již řadu let. Tímto je zaručen odborný přístup.

Kde a kdy tábor probíhá?

Tábory jsou od roku 1999 realizovány na táborové základně YMCA ve Veverské Bítýšce u Brna.

Tábory probíhají každý rok v době hlavních školních prázdnin.

Program tábora

•zlepšování prostorové orientace

Děti mají možnost si na táboře vyzkoušet nebo se zdokonalit v chůzi v přímém směru, echolokaci, zjišťování sklonu dráhy a orientaci v reliéfních plánech.

•zdokonalování sociální komunikace

"Ptačka" - výlet do blízkého města spojený se samostatným pohybem. Úkolem dětí je ptát se na cestu (kontakt nevidomého s vidícím kolemjdoucím, vyžádat si popis trasy způsobem pochopitelným pro nevidomého), samostatně nakoupit (rozlišování mincí a bankovek), v restauraci si objednat oběd. Naším přáním je předejít vzniku bariér v sociálním kontaktu s využitím bezprostřednosti dětského věku.

Také skutečnost, že děti tráví týden v kolektivu svých vrstevníků i dospělých vedoucích má pro zdokonalení sociální komunikace velký význam.

•sebeobsluha dětí

Děti jsou během tábora aktivně zapojeny do podílení se na jeho chodu - drží služby v kuchyni, pomáhají s přípravou dřeva, ...

Dále je také dostatek času věnován vyzkoušení a nácviku dovedností, které děti budou v dospělosti potřebovat (určení doby varu, jemná motorika, rozlišování mincí a bankovek, ...)

Mnohé děti z rodin s příliš ochranitelským způsobem výchovy nemají možnost zkusit, co všechno zvládnou samy.

•besedy

V průběhu tábora je uspořádáno několik besed se zajímavými lidmi, se kterými nemají děti možnost běžně se setkat (hasiči, cvičitel vodících psů, zoolog, záchranáři, ...) Tyto besedy jsou doplněny praktickou ukázkou dané činnosti, při které se mohou děti s danou problematikou ještě blíže seznámit.

•zájmové kroužky

Děti mají v průběhu tábora možnost navštěvovat kroužky dle jejich zájmu a zdokonalovat se tak v dané činnosti. Standardní nabídku už několik let tvoří kroužek hudební, výtvarný, zdravotnický, přírodovědný, vodácký, ...

•zvýšení samostatnosti

"Puťák" - dvoudenní výlet do přírody s přenocováním ve stanu. Děti jdou podle namluveného popisu danou trasu a jsou během tohoto výletu odkázány sami na sebe - musí si například samostatně připravit věci na výlet, vařit si a postavit si stan. Vedoucí skupinku dětí sledují a zasahují teprve v případě potřeby.